توصیه امام صادق برای کسب علم

حضرت فرمودند:  علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است در دل كسى كه خداى متعال مى‏خواهد او را هدايت كند، اگر طالب علم

Read More